Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | June 21, 2024

Scroll to top

Top

NvU | Ad Verbrugge: “Een fundamenteel andere manier van financieren, daar begint het.”

NvU | Ad Verbrugge: “Een fundamenteel andere manier van financieren, daar begint het.”
Jelte Posthumus

Ad Verbrugge speelde als initiator een belangrijke rol in de Nacht van de Universiteit te Amsterdam en was daarom ook een prominente gast op de gelijknamige nacht in Groningen, afgelopen vrijdag. Hij is hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit, is mede-oprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland en heeft altijd een zeer uitgesproken mening gehad over de toestand en ontwikkeling van zowel het middelbaar als hoger onderwijs.

Op de Nacht van de Universiteit was hij keynote-spreker en ging hij in debat over het universitair onderwijs: waar piept en kraakt het, waar gaat het goed en waar kan het beter. Tegen het einde van de avond schoof hij nog bij Glasnost aan om zijn ideeën voor ons nog eens uiteen te zetten. 

Luister hier het interview terug:

 


Ad Verbrugge bij Glasnost, in gesprek met Jelte Posthumus en Amanda Brouwers | 16 oktober 2015, Nacht van de Universiteit – een fragment

U bent nu tien jaar voorzitter van BON. U zei net ‘de komende vijf jaar gaat het gebeuren! Er hangt iets in de lucht…’ Wat gaat er gebeuren?

De discussie die we nu voeren is al in de jaren ’90 gevoerd. Er was toen al stevige kritiek op het zogenaamde ‘rendementsdenken’, dat is niet nieuw. Maar wat wel interessant is op dit moment is het feit dat studenten, zeker in Amsterdam, massaal in actie zijn gekomen: het publiek heeft door dat er iets aan de hand is…

Maar dat beperkt zich zo tot Amsterdam, toch?

Ja, dat is waar, maar er is wel een publiek debat ontstaan. En daarnaast, docenten die heel lang zijn meegegaan in die rendementslogica, in die tredmolen – met het NWO, met aanvragen, met publicaties – die docenten hebben langzamerhand ook door waar het eindigt: namelijk dat we in een enorm apparaat zijn opgenomen en dat er heel veel tijd naar onzin gaat en dat de kwaliteit op allerlei manieren onder druk staat.

Dus verkleinen?

Je moet de toegankelijkheid van de universiteit handhaven. Geen selectie aan de poort; laat het eerste jaar selectief zijn: een bindend studieadvies is goed en moet je serieus nemen. Maar wat belangrijker is, is dat je een een integraal idee hebt van onderwijs. Het verschil tussen HBO en universiteit moet bijvoorbeeld stevig blijven – ook het HBO moet een kwaliteitsslag maken. Wat betreft het voortgezet ondewijs, daar is ook sprake van bovenwaartse druk. Gymnasia groeien, maar niet omdat we meer gymnasiasten baren.

Maar nu: de verandering. Het klinkt nog steeds erg idealistisch. De Maagdenhuisbezetting van begin dit jaar heeft nog niet veel opgeleverd. Den Haag luistert niet. Wat moet er nu echt gebeuren om het onderwijs te veranderen?

Een fundamenteel andere manier van financieren, daar begint het. De lumpsum-financiering – waarbij je het gebouw moet beheren, waarbij je risico’s voor de toekomst moet aangaan, waarbij je veel studenten moet binnenlaten om aan de lasten te voldoen – die moet je afschaffen. We moeten dus nadenken over de financiering, over het gebouwenbeheer, maar ook over bijvoorbeeld de ongelukkige rol van het NWO. We moeten opnieuw nadenken over wat op het gebied van onderwijs de taak van de universiteit is richting het hele onderwijsgebouw: denk bijvoorbeeld ook aan de lerarenopleidingen. Die zijn ondermaats.

Is het onderhand geen tijd voor Beter Onderwijs Nederland om op te roepen tot een demonstratie? Met z’n allen naar het Binnenhof?

We zijn geen bond…

Ik zeg ook niet staking, maar demonstratie.

Wat we nu naar voren brengen wordt breed opgepakt. De NvU in Amsterdam was in juni 2014, dat heeft tot studentenacties geleid. Ik merk dat de discussie, die we op verschillende manieren proberen te voeren, langzamerhand door politici wordt overgenomen. Verandering is altijd een kentering bij de publieke opinie geweest, ook in het onderwijs – dat is ook de doelstelling van Beter Onderwijs Nederland. Het overnemen van die publieke opinie door politici, dat is een stadium waar we nu volgens mij onderhand in zitten.

Misschien een nieuwe staatssecretaris en een nieuwe minister: wie weet gebeurt er eens wat!

Ja.

Succes met de missie. Ik hoop het beste voor het onderwijs.

Ik ook. Dankjewel.