Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | June 16, 2024

Scroll to top

Top

NvU | Douwe Draaisma: “Nederlands wordt systematisch naar de marge gedreven.”

NvU | Douwe Draaisma: “Nederlands wordt systematisch naar de marge gedreven.”

| On 19, okt 2015

Op de Nacht van de Universiteit ging Douwe Draaisma een twistgesprek aan met de titel Nederlands is passé. Al bij zijn oratie Het verdriet van de kosmopoliet (2005) wees hij al op het gegeven dat internationalisering vooral als anglisering gezien moet worden. Jelte en Amanda spraken met Douwe Draaisma over hoe het Engels een steeds grotere rol gaat spelen aan de universiteit en de problemen die kunnen ontstaan als docenten en studenten onderwijs geven en volgen in een tweede taal. Zo vertelde Draaisma dat sommige studenten Nederlandse woorden als ‘funest’ en ‘blokkade’ niet meer begrijpen bij tentamens.