Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | June 16, 2024

Scroll to top

Top

Anne Tjerk Popkema: “Vreselijke dingen kunnen ook vreselijk mooi zijn.”

Anne Tjerk Popkema: “Vreselijke dingen kunnen ook vreselijk mooi zijn.”
Janneke Heimweg

Voor zijn kunstproject ‘Stut’ gaat vertaler en uitgever Anne Tjerk Popkema samen met fotograaf en kunstenaar Maartje Roos op zoek naar gebouwen (zoals huizen, stallen, scholen, kerken) in de Ommelanden, die gestut moeten worden vanwege de verzakkingen door de gaswinning. Het project heeft als doel om door middel van een combinatie van beeld en tekst een portret te scheppen, en zo het verhaal te vertellen van de gestutte gebouwen en hun bewoners of gebruikers.

In gesprek met Anne Jan Toonstra legt Popkema uit wat hij bedoelt met bovenstaande citaat en vertelt hij wat de bedoeling is van de haast Anton Piek-achtige foto’s van de gebouwen die de twee kunstenaars portretteren.

Luister hier het hele interview terug.