Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | May 26, 2024

Scroll to top

Top

Ineke Noordhoff: “Het leven met de zee is ook nu nog actueel.”

Ineke Noordhoff: “Het leven met de zee is ook nu nog actueel.”

| On 09, feb 2018

Voor Schaduwkust, vier generaties hertekenen de rand van de Waddenzee deed Ineke Noordhoff onderzoek naar vier generaties van de familie Sijpkens. De Sijpkens boerden meer dan twee eeuwen aan de Waddenzeekust en waren betrokken bij de inpoldering van verscheidene polders, waaronder de Westpolder die in 1875 droog kwam te liggen en in 1877 weer onderliep na een storm.

Voor elke generatie stonden de boerderij en het omliggende land centraal, maar ze kregen ook te maken met de elementen, politieke beslissingen, ruilverkaveling en de toenemende invloed van de technologie. Jelte Posthumus en Anne Jan Toonstra spraken met Noordhoff over haar fascinatie voor het wad, de veranderende opvattingen over wonen en werken aan zee, beknibbelen op dijken,  en een bijna-dijkdoorbraak bij het Lauwersmeer in 2012. En waarom had Napoleon, in 1811, een zwak voor de Groninger boeren?

 

 

Schaduwkust, vier generaties hertekenen de rand van de Waddenzee verscheen bij Atlas Contact en is in elke goede boekhandel verkrijgbaar.