Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | July 20, 2024

Scroll to top

Top

De Stand van de Universiteit – in debat

De Stand van de Universiteit – in debat
Jelte Posthumus

Op donderdagavond 15 februari presenteerde Glasnost de eerste editie van Café Glasnost in Brouwerij Martinus. De door Jelte Posthumus en Anne Jan Toonstra geleide tafelgesprekken leverden een duidelijk beeld van de huidige problematiek binnen de academische wereld en de Rijksuniversiteit Groningen in het bijzonder. Te gast waren hoogleraar geschiedenis Klaas van Berkel, student American studies Meike Robaard, promovendus Gerard Jan Ritsema van Eck, universitair docent Pieter Boele van Hensbroek en vertegenwoordigers van twee studentenfracties in de u-raad, Zeger Glas (SOG) en Willem Noordink (DAG). 

Willem Noordink: ‘Geen rare prestigeprojecten, maar investeren in meer docenten.’

Lees onderstaand artikel of luister hier het debat met Zeger Glas (van SOG) en Willem Noordink (van DAG) terug:

 

De universiteitsraad – het adviesorgaan van het het universiteitsbestuur – heeft 24 zetels, waarvan twaalf voor de studentenfracties zijn. Studenten Organisatie Groningen (SOG) heeft er vijf, Democratische Academie Groningen twee. De resterende vijf zijn voor de derde studentenfractie, Kalimero. Zeger Glas en Willem Noordink van SOG en DAG gingen met elkaar in debat aan de hand van een aantal stellingen.

Willem Noordink en Zeger Glas aan tafel

Allereerst werd de lumpsum-financiering van de universiteit besproken. Deze financiering geeft de universiteit vrijheid om te bepalen wat er met die zak rijksgeld gebeurt en die vrijheid is cruciaal, zeggen beide heren. Noordink voegt er aan toe dat de beloning voor prestaties – voor diploma’s bijvoorbeeld – verkeerde praktijken in de hand kan werken. Diploma’s zouden te snel uitgereikt kunnen worden. Er is sprake van een perverse prikkel, erkent hij. Glas meent dat het marktdenken een uitstekende bijdrage kan leveren aan de universiteit, maar, zegt hij, ‘de zak geld neemt af, er wordt steeds minder geïnvesteerd in het hoger onderwijs.’ Glas en Noordink willen best naar Den Haag om geld te vragen, maar Noordink nuanceert dat het geld dát de universiteit van het rijk krijgt ook anders gebruikt kan worden: geen ‘rare prestigeprojecten, maar gewoon investeren in meer docenten.’

publiek tijdens het debat

Wat de groei van de universiteit betreft, is Zeger Glas helder: ‘Als er voldoende ruimte is binnen een opleiding moet je de instroom niet korten’. Noordink vindt ook dat je nieuwe studenten nooit moet tegenhouden. Iedereen moet de kans krijgen. ‘Desalniettemin moet je je afvragen of universiteiten niet een beetje te groot geworden zijn. Willen we dat al onze kinderen naar de universiteit gaan, terwijl ze misschien meer geschikt zijn voor het HBO?’ ‘Het is niet zo dat universiteit de ‘hoogste’ onderwijsinstelling is’, zegt ook Glas. De buitenlandse studenten – 20% van de RuG-studenten is van buitenlandse afkomst – zijn belangrijk voor de universiteit, vindt Noordink. ‘Het is ook voor de stad van belang. Wel moet je je afvragen welke motieven achter de internationalisering zitten. Gaat het niet ten koste van de onderwijskwaliteit?’ Zeger Glas meent dat er geen sprake is van niveaudaling, maar vanuit het publiek klinkt een ander geluid.

Zeger Glas: ‘Het is zeker tijd om je uit te spreken.’

De vraag is of er niet eens echt actie ondernomen moet worden, omdat het personeel het systeem misschien zelf in stand houdt door braaf het werk te blijven doen. Noordink zegt: ‘Ik ken veel universiteitsmedewerkers en ze hebben enorm groot hart voor hun werk. Een goeie vakbond voor docenten is nooit van de grond gekomen. Dat gun ik medewerkers vooral op dit moment.’ Glas: ‘Het is zeker tijd om je uit te spreken. Dat gebeurt op kleine schaal. Je ziet nu gelukkig dat er langzaam beweging komt vanuit de staat, maar er moet veel meer gebeuren.’

Tot slot biedt Noordink een opening: ‘Er voor zorgen dat de universiteit democratiseert. Dat je veel meer mensen betrokken maakt. Als dat van de grond komt wordt het veel gemakkelijker om de andere problemen op te lossen.’ Glas stemt in: ‘Het meer betrekken van studenten en personeelsleden lijkt me een goede stap. Daarnaast is het heel goed dat de universiteiten gezamenlijk naar Den Haag stappen en een vuist maken.’