Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Glasnost | May 25, 2024

Scroll to top

Top

Han Thomas Adriaenssen: “Trap niet in het reclamepraatje van Descartes zelf”

Han Thomas Adriaenssen: “Trap niet in het reclamepraatje van Descartes zelf”
Iris Luimstra

Han Thomas Adriaenssen heeft als veelbelovende jonge filosoof al veel bereikt: tot drie keer toe verkozen als Docent van het Jaar bij de Faculteit Wijsbegeerte, een boek gepubliceerd, lid van de Young Academy van de RUG en nu sinds kort toegetreden tot de Jonge Akademie. Met deze toetreding vonden we het tijd om eens dieper te duiken in wat Han Thomas nou eigenlijk doet als wetenschapper binnen de Geschiedenis van de Filosofie, en wat hij bedoelt met als hij naar “de verliezers” van de geschiedenis van de filosofie verwijst. We waren ook benieuwd wat de Jonge Akademie nou eigenlijk inhoudt, hoe hij heeft mogen toetreden tot deze Akademie en wat zijn visie op interdisciplinair onderzoek is. Wat zijn de waarden en risico’s van bredere opleidingen, en hoe behoudt je specialisatie binnen een bredere, interdisciplinaire opleiding?

Als wetenschapper binnen zijn vakgebied Geschiedenis van de Filosofie houdt Han Thomas zich momenteel vooral bezig met de 17de eeuw, een eeuw waarin er veel wetenschappelijke ontdekkingen werden gedaan: Descartes, Boyle, Newton, het zijn maar zo een paar bekende namen die vaak voorbij komen. Han Thomas is echter niet zozeer geinteresseerd in “baanbrekende” filosofen als René Descartes, des te interessanter vindt hij om te bekijken wat de keerzijde van deze medaille is, met andere woorden, om te kijken naar degenen die het niet altijd bij het rechte eind hadden. Leren van de losers dus. Maar hoe leren we van deze “verliezers”?

We spraken hem ook nog over zijn boek, Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes. Over de geschiedenis van de psychologie. Wat gebeurt er als we ons iets herinneren? Han Thomas laat zien dat filosoof René Descartes, in plaats van te breken met zijn voorgangers, juist op zijn voorgangers voortbouwt. Wederom worden de “losers” uit de Middeleeuwen hier de eer gegeven die zij verdienen.

Kortom, een veelzijdig en interessant, verdiepend gesprek met filosoof Han Thomas Adriaenssen. Luister het fragment hieronder!